Vận động thanh niên chậm tiến tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024

30 10 2023

in trang

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN trong việc cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến góp phần hạn chế số lượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, phạm tội và tham gia vào các tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.Trong những năm qua Đoàn TN - Hội LHTN quận Hải An đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện nhu cầu của người được hỗ trợ.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn - Hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên đặc biệt là thanh niên tái hòa nhập cộng đồng , ngay từ đầu năm 2023, Đoàn - Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú như: phối hợp cùng công an phường, Hội LHPN phường hàng quý tổ chức các buổi tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, thanh niên … với nội dung về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Giao thông, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Dân sự, Luật Hình sự… Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của thanh niên và phụ huynh.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc, nhiều thanh niên trên địa bàn quận Hải An trong đó có thanh niên chậm tiến đã tình nguyện viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự trong đó năm 2023 đã vận động được 03 thanh niên chậm tiến, đa phần thanh niên bỏ học sớm, không có công việc ổn định, được sự định hướng, giúp đỡ của tổ chức Đoàn - Hội tại địa phương.

Tiêu biểu như Đoàn phường - Hội LHTN Việt Nam phường Đằng Hải đã thuyết phục, vận động em Tạ Việt Đức sinh 2006, thường trú tại TDP số 11 viết đơn tình nguyện nhập ngũ NVQS năm 2024; phường Tràng Cát (quận Hải An) đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho thanh niên Nguyễn Văn Khánh thuộc chi đoàn TDP số 4 vận động viết đơn tình nguyện nhập ngũ NVQS năm 2024;  phường Thành Tô (quận Hải An) vận động thanh niên Bùi Hưng Thịnh sinh năm 2005 TDP số 01 tự nguyện tham gia NVQS năm 2024.

Dưới đây là 1 số hình ảnh: 

Đoàn phường - Hội LHTN Việt Nam phường Tràng Cát thăm hỏi động viên và tặng quà cho thanh niên Nguyễn Văn Khánh thuộc chi đoàn TDP số 4

Tạ Việt Đức chia sẻ “Cảm thấy rất tự hào khi được cống hiến một phần của tuổi trẻ cho quê hương, đất nước cũng như cho bản thân cơ hội được rèn luyện, học hỏi ở môi trường mới, nhất là môi trường của Quân đội nhân dân Việt Nam, nơi có thể giúp bản thân em được rèn luyện và trưởng thành hơn”.

Thanh niên Tạ Việt Đức sinh 2006, thường trú tại TDP số 11 viết đơn tình nguyện nhập ngũ NVQS năm 2024. 

 

Thanh niên Bùi Hưng Thịnh sinh năm 2005 TDP số 01 tự nguyện tham gia NVQS năm 2024.

 

Admin

Thong ke