Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường năm học 2021 - 2022 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cát Hải

Diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường năm học 2021 - 2022 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cát Hải

Ngày 25/12/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trung tâm GDNN - GDTX huyện Cát Hải tổ chức diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường năm học 2021 - 2022.

Tin quận huyện

Diễn đàn

Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tiên Lãng

Ngày 24/12/2021, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tiên Lãng tổ chức Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường".

Tin quận huyện

Diễn đàn

Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" năm học 2021 - 2022

Ngày 05/12/2021, Đoàn trường THPT Phạm Ngũ Lão tổ chức diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường năm học 2021 - 2022

Tin quận huyện

Thong ke