THPT Hàng hải - Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường

31 10 2022

in trang

Ngày 31/10/2022, Đoàn trường THPT Hàng hải tổ chức diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường

 

Quận đoàn Ngô Quyền

Thong ke