Thành đoàn Hải Phòng tổ chức biểu dương gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021

18 10 2021

in trang

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2021, với mục đích tuyên truyền, biểu dương về các tấm gương gia đình trẻ tiêu biểu, từ đó phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc trong thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tiến hành xét chọn và quyết định biểu dương 11 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021 tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Đây là những gia đình trẻ tiêu biểu gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng; có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái.

 

 

Admin

Thong ke