Ra mắt Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn xã 3T, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

08 11 2023

in trang

Nhằm cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành Quyết định và ra mắt Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn xã 3T. Thành viên Câu lạc bộ là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng có cùng mục tiêu phấn đấu, rèn luyện bản thân đạt tiêu chí 3T

 

Ra mắt Câu lạc bộ

Câu lạc bộ là sân chơi để cán bộ Đoàn có cơ hội tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện bản thân. Đây là những tiêu chí cần thiết nhất đối với mỗi cán bộ Đoàn khi làm công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên.

CLB tham gia cùng hoạt động an sinh xã hội do Thành đoàn tổ chức

Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, Ban Thường vụ Thành đoàn có thêm thực tiễn để xây dựng và triển khai các kế hoạch phù hợp với đối tượng; góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

CLB tham quan mô hình phát triển kinh tế của Bí thư Đoàn xã

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Thong ke