Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022

11 11 2022

in trang

Thực hiện Chương trình công tác năm, nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố năm 2022, từ ngày 21/10 đến ngày 11/11/2022, Ban kiểm tra Uỷ ban Hội LHTN thành phố đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại 14 quận, huyện Hội.

Thực hiện Chương trình công tác năm, nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố năm 2022, từ ngày 21/10 đến ngày 11/11/2022, Ban kiểm tra Uỷ ban Hội LHTN thành phố đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại 14 quận, huyện Hội. Nội dung kiểm tra tập chung về việc triển khai phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi, các chương trình của Hội, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội. Tại các hội nghị kiểm tra, các đơn vị đều chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung trọng tâm Đoàn kiểm tra định hướng, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Dưới đây là hình ảnh hoạt động kiểm tra tại một số đơn vị:

 

Admin

Thong ke