Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

31 03 2022

in trang

Ngày 31/3/2022, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch của Hội Sinh viên Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giai đoạn 2021 – 2026, Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong cán bộ Hội, hội viên, sinh viên.


Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Toàn Thu Thuỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Tham dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên và 60 cán bộ Hội chủ chốt của các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vương Toàn Thu Thuỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch của Hội Sinh viên Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giai đoạn 2021 – 2026, Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong cán bộ Hội, hội viên, sinh viên.Sau Hội nghị này tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hai là, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giai đoạn 2021 – 2026

Ba là, tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng

Thong ke