Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược xây dựng văn hoá học đường với nội dung "Thang máy thân thiện"

19 05 2022

in trang

Triển khai chương trình văn hóa giảng đường. Một trong chuỗi seri hoạt động là xếp hàng chờ thang máy đang được Hội Sinh viên triển khai.

Chiến dịch "Thang máy thân thiện" - Quy tắc xếp hàng khi đứng chờ thang máy

 

Quy tắc:

- Xếp hàng theo thứ tự, vào sau vui lòng đứng hàng chờ.

- Chủ động quan sát, nhường thang máy cho cán bộ giảng viên.

- Hãy đảm bảo thang máy chỉ có 10 người.

- Hành xử văn minh, lịch sự.

Đây là một chiến dịch ý nghĩa do Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng triển khai, nhằm góp phần nâng cao ý thức của sinh viên, thể hiện văn hoá xếp hàng nơi công cộng.

“Chậm lại một chút” - chậm để văn minh, chậm để thay đổi, chậm để hình thành một lối sống đẹp. Hãy chung tay xây dựng một môi trường học tập văn minh - hiện đại từ những hành động nhỏ nhất nâng cao ý thức cộng đồng.

 

Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thong ke