HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CLB TƯ VẤN TRỢ GIÚP TRẺ EM CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023

16 03 2023

in trang

Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em thành phố với sự tham gia của các thành viên đại diện cho các đơn vị, các sở, ban ngành, các tổ chức xã hội thành phố. Để triển khai có hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, ngày 15/3/2023, Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em thành phố đã họp triển khai các nội dung, xây dựng Kế hoạch hoạt động trong năm 2023.

 

Chủ trì hội nghị có đồng chí Vương Toàn Thu Thủy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố, Chủ nhiệm CLB chủ trì cùng với các thành viên Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp thành phố.

Câu lạc bộ tập trung vào các nội dung cơ bản:
- Giải pháp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.
- Hướng giải quyết đối với những vụ việc xâm hại.
- Các giải pháp góp phần hạn chế tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trong dịp hè.
- Thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Diễn đàn trẻ em cấp thành phố: dự kiến tổ chức vào tháng 7 (quý III/2023).

Hoạt động Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em thành phố Hải Phòng là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Luật Trẻ em 2016, các văn bản pháp quy liên quan đến trẻ em, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, cụ thể như: tư vấn nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Đội; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình hỗ trợ trẻ em. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn tăng cường sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia trên các lĩnh vực luật pháp, tâm sinh lý, y tế và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay.

Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học

Thong ke