Hội nghị tập huấn triển khai "Sân khấu diễn đàn"

28 01 2024

in trang

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhằm triển khai Dự án " Từ hậu trường tới tương lại", trong 02 ngày từ ngày 24/01/2024 đến ngày 25/01/2024, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Sân khấu diễn đàn.
Trải qua 02 ngày tập huấn các cán bộ, đoàn viên thanh niên của quận Ngô Quyền, quận Đồ Sơn và huyện Thủy Nguyên đã được tập huấn viên truyền đạt các kỹ năng xây dựng kịch bản, tạo các phân cảnh, biểu diễn và tổ chức 01 buổi sân khấu diễn đàn với chủ đề về phòng chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn tại địa phương.
Hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và tham gia sôi nổi của các cán bộ, đoàn viên thanh niên tại các địa phương, đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Ban Phong trào

Thong ke