HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO "GIỮ LỬA LÀNG NGHỀ"

21 01 2021

in trang

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Thủy Nguyên về tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho thiếu niên nhi đồng, ngày 21/01/2021, trường THCS Mỹ Đồng - Liên đội trường THCS Mỹ Đồng tổ chức hoạt động trải nghiệm "Giữ lữa truyền thống" nhằm giúp thiếu niên nhi nhi tìm hiểu, nghiên cứu và đồng thời quảng bá hình ảnh của làng nghề đúc đồng truyền thống có lịch sử hàng trăm năm của mảnh đất Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên. 

 

Admin

Thong ke