Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản khởi động Tháng Thanh niên năm 2021

10 03 2021

in trang

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà, Đoàn Thanh niên huyện An Lão phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đoàn Thanh niên huyện An Lão đã tổ chức 02 đợt phát động đến 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Kết quả trong 02 ngày 22/02 và 01/3/2021 đã tiêu thụ được 6.000 bắp ngô, 20 tạ khoai tây, 06 tạ khoai lang và hơn 500 bắp cải. Mọi hoạt động đều đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

1615371360-111

Admin

Thong ke