ĐTN - HSV Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng giới thiệu infographic tiêu chí đạt "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương sửa đổi

01 08 2023

in trang

ĐTN - HSV Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng giới thiệu infographic tiêu chí đạt "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương sửa đổi.

Nhằm nâng cao chất lượng và phù hợp hơn với kết quả học tập của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương giai đoạn 2019 - 2023 (sửa đổi, bổ sung).

ĐTN - HSV Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng trân trọng giới thiệu tới cán bộ, hội viên, sinh viên bộ INFOGRAPHICS của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Cùng xem và lưu ý về những tiêu chí được điều chỉnh để cùng phất đấu đạt danh hiệu nhé.

Trân trọng giới thiệu các đồng chí

Đoàn Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Thong ke