Đoàn Trường Trung cấp Khu Kinh tế tổ chức học tập Chuyên đề Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh, sinh viên nhà trường

14 11 2022

in trang

Ngày 31/10/2022, Đoàn Trường Trung cấp Khu Kinh tế tổ chức học tập Chuyên đề Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh, sinh viên nhà trường. Tại Chuyên đề, đồng chí Bí thư Đoàn Khu Kinh tế đã thực hiện chia sẻ cho các bạn sinh viên về nội dung thực hành sử dụng bình chữa cháy tại nhà và trường học, các địa điểm đông người và quen thuộc đối với các bạn sinh viên của trường.

Trong Chuyên đề, các kỹ năng cơ bản phòng cháy chữa cháy, biển báo cơ bản, các bước xử lý khi xảy ra cháy được chia sẻ đến các bạn sinh viên nhà trường. 

Ngoài ra, từng bạn sinh viên được hướng dẫn và thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy và thực hiện các bước cơ bản trong trường hợp xảy ra cháy ngay tại địa điểm tổ chức chuyên đề. 

 

Đoàn Thanh niên Khu Kinh tế Hải Phòng

Thong ke