Đoàn trường THPT An Hải tổ chức Chuyên đề "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường"

30 09 2023

in trang

Đoàn trường THPT An Hải tổ chức Chuyên đề "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" năm học 2022 - 2023

Đối mặt với vấn nạn bạo lực học đường đang ngày càng phức tạp không chỉ trong các môi trường học tập mà còn toàn xã hội, sáng ngày 31 tháng 03 năm 2023, Đoàn trường THPT An Hải tổ chức Chuyên đề "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường". Đây là Chuyên đề giúp các bạn học sinh có thê tự trang bị cho chính bản thân mình những kiến thức, những hành trang vững vàng trong một môi trường đang ngày càng đòi hỏi sự trưởng thành của các bạn. Vấn nạn bạo lực học đường không chỉ là một vấn nạn mà chỉ một trường, một địa phương quan tâm mà nó còn là vấn đề rất lớn khiến tất cả các nước đang phát triển mạnh mẽ cũng đang phải quan tâm và tìm cách giải quyết

 

Đoàn trường THPT An Hải

Thong ke