Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Tiên Lãng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019

13 08 2014

in trang

Sáng 12/8, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Tiên Lãng đã diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Tiên Lãng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Minh- Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN thành phố; Trần Minh Thông- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng; đại biểu các Ban Thành đoàn, các ban, ngành, đoàn thể huyện Tiên Lãng cùng 129 đại biểu chính thức đại diện cho gần 35.000 hội viên thanh niên trong toàn huyện tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên đã được các cấp bộ Hội triển khai toàn diện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh thông qua việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đến hội viên. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp- sống có ích” được các đơn vị triển khai đồng bộ thông qua việc tổ chức Tuần Đền ơn đáp nghĩa, hưởng ứng “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả; qua đó, thu hút, tập hợp được nhiều thanh niên tham gia. Chương trình hoạt động “Khi Tổ quốc cần” và “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” được tổ chức và triển khai toàn diện, bền vững. Nhiều đơn vị không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, công tác phối hợp với các ban, ngành, tổ chức trong và ngoài huyện ngày càng hiệu quả, nhiều đơn vị đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ III đề ra.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thành phố trao tặng Bằng khen và giấy khen cho các tập thể và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lãng trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Tiên Lãng đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Hoàng Minh- Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN thành phố biểu dương kết quả phong trào công tác Hội, những thành tích các tập thể và cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: thành phố Hải Phòng đang bước vào giai đoạn triển khai nhiều công trình trọng điểm, chiến lược; Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và việc xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, hướng tới nền kinh tế xanh cũng đặt ra nhiều thách thức cho thế hệ thanh niên hiện nay. Phát huy truyền thống của các thế hệ anh hùng Phạm Ngọc Đa, Bùi Thu Nội, các cấp bộ Hội cần giáo dục cho thanh niên về truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Bên cạnh đó, cần phải đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống, cần quan tâm đến ý thức thực hành phát luật của thanh niên, giáo dục thanh niên sống tiết kiệm thông qua các mô hình “Cưới văn minh”; sử dụng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Hội cần quan tâm hơn nữa đến các đối tượng thanh niên chậm tiến, thanh niên tôn giáo. Thanh niên huyện Tiên Lãng cần phát huy tốt tinh thần tình nguyện, đi đầu trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện cần phối hợp chặt chẽ với Huyện đoàn, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các phong trào, đồng thời thực hiện tốt việc xã hội hóa nguồn lực cho công tác thanh niên.

Đại hội đã hiệp thương cử 21 anh, chị vào Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2014- 2019. Chị Bùi Thị Xuân- Bí thư Huyện đoàn tiếp tục Đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện.

Ngọc Quân

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh- Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tiên Lãng khóa IV, nhiệm kỳ 2014- 2019 ra mắt Đại hội

Admin

Thong ke