Thành lập Đoàn Thanh niên Khu Kinh tế Hải Phòng

Thành lập Đoàn Thanh niên Khu Kinh tế Hải Phòng

Sáng 24/5, Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Thành đoàn Hải Phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Khu Kinh tế Hải Phòng.

Công tác tổ chức

Giỏi thì không sợ thiếu việc làm

Giỏi thì không sợ thiếu việc làm

Giỏi thì không sợ thiếu việc làm

Công tác tổ chức

Họp mặt và giao lưu cán bộ làm công tác tuyên truyền – giáo dục

Họp mặt và giao lưu cán bộ làm công tác tuyên truyền – giáo dục

Họp mặt và giao lưu cán bộ làm công tác tuyên truyền – giáo dục

Công tác tổ chức

  Trung ương Đoàn tổ chức giải thưởng báo chí về đề tài thanh thiếu niên 2014

Trung ương Đoàn tổ chức giải thưởng báo chí về đề tài thanh thiếu niên 2014

Trung ương Đoàn tổ chức giải thưởng báo chí về đề tài thanh thiếu niên 2014

Công tác tổ chức

Thong ke