Chuyên đề xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường của Trung tâm GDNN&GDTX An Dương

30 09 2023

in trang

Chuyên đề xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường của Trung tâm GDNN&GDTX An Dương

Nhằm giáo dục, định hướng cho đoàn viên thanh niên những giá trị đạo đức tốt đẹp, tạo môi trường học tập trong sáng, lành mạnh, đẩy lùi bạo lực học đường. Dưới sự chỉ đạo của Huyện Đoàn An Dương, BCH Đoàn trung tâm GDNN - GDTX Huyện An Dương sinh hoạt chuyên đề: " Xây dựng tình bạn đẹp_Nói không với bạo lực học đường". Tham dự là các bạn Bí thư đoàn của các lớp trong trường tham dự, để tìm hiểu rõ và chia sẻ lại Chuyên đề cho các bạn trong chi đoàn của mình.

 

 

Đoàn trường Trung GDNN-GDTX An Dương

Thong ke