Chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

14 05 2024

in trang

Chiều ngày 10/5/2024 tại Hội trường lớn tầng 2 Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Ngô Quyền, trong khuôn khổ Chương trình Tổng kết Tháng thanh niên năm 2024, Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, 350 cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên thành phố được lắng nghe chuyên đề Công tác đối ngoại nước ta trong tình hình thế giới hiện nay” do đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày.

Thông qua chương trình tập huấn đã cung cấp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên thành phố những thông tin cơ bản về công tác đối ngoại của đất nước, thành phố trong giai đoạn hiện nay cũng như  trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác đối ngoại nhân dân, quốc tế thanh niên để góp phần xây dựng thế hệ trẻ thành phố có đủ trình độ, kiến thức và năng lực hội nhập quốc tế, từ đó xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Admin

Thong ke