Chương trình lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội - Đội khối xã năm 2023

29 08 2023

in trang

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên thành phố tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội - Đội khối xã năm 2023.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 29/8-31/82023 với các nội dung, cụ thể như sau:
- Tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2028;
- Hướng dẫn thực hiện Nghi lễ của Hội LHTN Việt Nam;
- Nâng cao năng lực bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em cho cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư;
- Tuyên truyền phổ biến Luật An ninh mạng và phòng ngừa hoạt đông vi phạm pháp luật trên không gian mạng đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên;
- Công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội;
- Triển khai Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 - 2030;
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động Đội trên địa bàn dân cư;
- Hoạt động ngoại khóa (TeamBuilding, lửa trại, an sinh xã hội…).

 

 

 

 

 

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội - Đội khối xã được trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn để có thể tập hợp, đoàn kết thanh niên, thu hút, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới tại địa phương, tạo điều kiện cho các cán bộ có cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Thành Đoàn Hải phòng

Thong ke