Chương trình giao lưu Gia đình trẻ tiêu biểu quận Lê Chân năm 2022

28 06 2022

in trang

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành năm 2022; với mục đích tuyên truyền, biểu dương về các tấm gương gia đình trẻ tiêu biểu, từ đó phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc trong thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Quận đoàn Lê Chân tổ chức chương trình giao lưu Gia đình trẻ tiêu biểu quận Lê Chân năm 2022. Chương trình diễn ra ngày 26/6/2022, nhân dịp kỉ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tại chương trình, 10 đại diện gia đình trẻ tiêu biểu quận Lê Chân đã tham gia giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm về cuộc sống hôn nhân, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái… Dây cũng chính là 10 đại diện gia đình trẻ tiêu biểu gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Chương trình:

Ban ĐKTHTN

Thong ke