Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp thành phố năm 2022.

08 07 2022

in trang

Sáng ngày 05/7, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố chỉ đạo Quận đoàn - Hội LHTN quận Hải An đăng cai Tổ chức Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp thành phố năm 2022.

 

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho đoàn viên thanh niên là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về công tác đối ngoại, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên. Tại chương trình, đồng chí Phạm Quỳnh Liên – Trưởng phòng hành chính, tổ chức, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Tô Hiệu – báo cáo viên của chương trình, đã thông tin tới đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố những kiến thức thời sự về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, những trọng tâm về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành nội dung bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, bao gồm các kiến thức về công tác Đoàn, Hội, kỹ năng tổ chức, vận động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Chương trình đã góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chuyên trách nói riêng và đoàn viên, thanh niên thành phố nói chung; là một hoạt động thiết thực trong thời điểm Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV đang tới gần.

 

 

Ban ĐKTHTN

Thong ke