Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Hải Phòng tích cực tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội thành viên tập thể trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố

15 10 2022

in trang

 

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Hải Phòng tích cực tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội thành viên tập thể trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố. Trong năm 2022, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ thành phố đã phát huy tốt vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp đội ngũ y, bác sĩ trẻ trong toàn thành phố tham gia tổ chức Hội. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo ra môi trường thuận lợi để lực lượng thầy thuốc trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; thông qua hoạt động, từng bước tập hợp, giáo dục y đức trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng lực lượng thầy thuốc trẻ có bản lĩnh, hoài bão, năng lực chuyên môn để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Cùng với sự chỉ đạo, định hướng của Hội LHTN Việt Nam thành phố, sự phối hợp của các Hội thành viên tập thể, cơ sở Hội trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố như Hội Doanh nhân trẻ, Hội LHTN Việt Nam các quận, huyện, CLB Thầy thuốc trẻ thành phố đã chủ động phối hợp với ngành Y tế và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động gắn với chức năng, nhiệm vụ, phát huy thế mạnh, nguyện vọng của thầy thuốc trẻ. Nhờ vậy, đông đảo lực lượng thầy thuốc trẻ tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động và đạt được những kết quả rất rõ nét. Thường xuyên tổ chức các đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 

 

 

Admin

Thong ke