Ban Thường vụ - Ủy ban kiểm tra Quận đoàn Hải An tổ chức kiểm tra, giám sát năm 2020

14 12 2020

in trang

Ban Thường vụ - Ủy ban kiểm tra Quận đoàn Hải An tổ chức kiểm tra, giám sát năm 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Ban Thường vụ - Ủy ban kiểm tra Quận đoàn đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày 15/7/2020, Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm đối với phường Đông Hải 2

Ngày 10/11/2020, Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức kiểm tra chuyên đề "Thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2020 - 2021" đối với 15 Liên đội trực thuộc tại Hội trường tầng 3 trường THCS Đằng Lâm

1607888323-8f30a10ec0d7318968c6

Ngày 16/11/2020, tại Hội trường tầng 5 Quận ủy, Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc

Ngày 12/11/2020, Ủy ban Kiểm tra Quận đoàn tổ chức giám sát chuyên đề "Chất lượng thực hiện công tác đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2020" đối với Ban Thường vụ Đoàn 8 phường

Ngày 27/11/2020, Ủy ban kiểm tra Quận đoàn tổ chức giám sát chuyên đề "Đánh giá chất luowngj sinh hoạt chi đoàn" đối với chi đoàn cơ quan phường Thành Tô và chi đoàn cơ quan phường Đằng Hải

Admin

Thong ke