Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

06 05 2014

in trang

Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

Trong nhiệm kỳ 2009 – 2014, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả : tổ chức tốt các hoạt động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 165 buổi tuyên truyền, 07 cuộc thi, hội thi; tổ chức được 660 cuộc giao lưu thể thao, văn nghệ, nạo vét được 68km mương nội đồng, tu sửa làm mới 45km đường giao thông nông thôn, thu gom được 200 tấn rác thải, tổ chức được 171 cuộc diễu hành, tuyên truyền về an toàn giao thông, thăm hỏi giúp đỡ cho 226 lượt hộ gia đình chính sách với tổng số tiền trên 60 triệu đồng; khám bệnh cấp phát thuốc cho trên 1.000 lượt người, tuyên truyền cho thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện được 250 đơn vị máu, xây dựng 02 nhà đại đoàn kết, 01 nhà bán trú, 100 nhà vệ sinh cải tiến, phát triển mới 2.768 hội viên…

Admin

Thong ke