Huyện Thủy Nguyên

 

Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.874420 - Fax: 0313.774645

Hộp thư cơ quan: ubthuynguyen@haiphong.gov.vn

Chủ tịch:               Nguyễn Huy Hoàng

Email:                   

Phó Chủ tịch:        Nguyễn Văn Viển

Email:                  
Phó Chủ tịch:        Đinh Chính Quyền

Email:                   dinhchinhquyen@haiphong.gov.vn

Phó Chủ tịch:        Nguyễn Ngọc Hương

Email:                   nguyenngochuong@haiphong.gov.vn

Thong ke