Tập trung triển khai Kiểm tra Công tác Hội và phong trào thanh niên các cấp năm 2023

22 11 2023

in trang

Kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong chương trình công tác hằng năm của Uỷ ban Hội và Ban kiểm tra Hội LHTN thành phố. Xác định yếu tố quan trọng đó, từ đầu năm, Ban kiểm tra Hội LHTN thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch, thời gian, nội dung kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 đối với các quận, huyện Hội.

Từ ngày 08 - 15/11/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức kiểm tra Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 tại các Hội trực thuộc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Thường trực, Trưởng các Ban, Văn Phòng thành đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố.

Nội dung kiểm tra xoay quanh việc triển khai thực hiện chương trình "Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh" ở cấp huyện và cấp cơ sở; Công tác cán bộ Hội; công tác hội viên; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội; công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam; công tác kiểm tra, giám sát của Hội; hồ sơ sổ sách của Hội. Tại buổi làm việc, các đơn vị đều chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung trọng tâm đoàn giám sát trao đổi, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 

Kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo Đoàn kiểm tra đã chia sẻ với những khó khăn mà các đơn vị gặp phải và đánh giá cao kết quả hoạt động  của Hội LHTN Việt Nam các đơn vị , đồng thời đề nghị Hội LHTN Việt Nam các huyện trong thời gian tới cần quan tâm tới việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Hội, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên thanh niên; tập trung triển khai tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020; nghiên cứu các công trình, phần việc mang màu sắc riêng của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện quy trình củng cố, kiện toàn các chức danh của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp, công tác hội viên thực hiện theo đúng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp - khởi nghiệp, giảm nghèo trong đó chú trọng  hỗ trợ các nhóm thanh thiếu niên yếu thế; tiếp tục thành lập mới, củng cố, duy trì, phát huy hoạt động của các CLB, đội nhóm trực thuộc Hội LHTN Việt Nam các cấp.... Đồng thời, định hướng các đơn vị về Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2024.

Thông qua buổi kiểm tra, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp bộ Hội qua đó chỉ ra các biện pháp khắc phục đồng thời nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, thanh niên để tổ chức các hoạt động có hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Kiểm tra

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố

Thong ke