Phát động đợt cao điểm hưởng ứng "ngày tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới"

Thong ke