Kiểm tra 06 tháng Công tác Hội và Phong trào thanh niên năm 2023

23 06 2023

in trang

Thực hiện Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023, từ ngày từ ngày 11/5 đến ngày 15/6/2023, Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2023. 

Năm 2023 là năm cuối để các đơn vị triển khai Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban kiểm tra Uỷ ban Hội LHTN thành phố đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm tại 14 quận, huyện Hội. Nội dung kiểm tra tập chung về việc triển khai phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi, các chương trình của Hội; công tác chuẩn bị Đại hội Hội các cấp và việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp vào năm 2024. Tại các hội nghị kiểm tra, các đơn vị đều chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung trọng tâm Đoàn kiểm tra trao đổi, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Dưới đây là hình ảnh hoạt động kiểm tra tại một số đơn vị:

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố

Thong ke