Chương trình gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 năm 2019 và biểu dương, khen thưởng các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố tiêu biểu

Chương trình gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 năm 2019 và biểu dương, khen thưởng các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố tiêu biểu

Sáng 01/02, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03-02 năm 2019 và biểu dương, khen thưởng các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố tiêu biểu.

Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 08/2019 2019-02-19 10:42:42 Lịch công tác đơn vị tuần 08 từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019
Số Lịch tuần 07/2019 2019-02-14 14:55:10 Lịch công tác đơn vị Tuần 7 từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019
Số 2053 -CV/TĐTN-BTG 2019-02-12 15:23:21 Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BATGT của Ban An toàn giao thông thành phố về việc tổ chức Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 - 2019 ngày 11/01/2019; nhằm phát huy hiệu quả tích cực của Cuộc thi, tạo môi trường học tập, thực hành pháp luật giao thông, văn hóa giao thông lành mạnh, bổ ích thiết thực cho đối tượng học sinh, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau...
Số 31-HD/TĐTN-BTG 2019-02-12 15:03:57 Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TĐTN-BTG ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc xây dựng Chuyên mục “Thanh niên với những câu chuyện đẹp” đăng tải trên Báo An ninh Hải Phòng năm 2018, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai chuyên mục “Thanh niên với những câu chuyện đẹp” đăng tải trên Báo An ninh Hải Phòngnăm 2019, cụ thể như sau:
Số 129 -KH/TĐTN-BTG 2019-02-12 08:51:26 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>