Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 46/20188 2018-11-13 14:18:54 Lịch công tác đơn vị tuần 46 từ ngày 12/11 đến 18/11/2018
Số 115-KH/TĐTN-BTG 2018-11-09 15:54:08 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số 114-KH/TĐTN-VPTH 2018-11-06 15:43:28 Kế hoạch Công tác tháng 11 năm 2018
Số Lịch tuần 45/2018 2018-11-06 15:40:59 Lịch công tác đơn vị tuần 45 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018
Số Lịch tuần 44/2018 2018-10-30 19:24:41 Lịch công tác đơn vị tuần 44 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>