Tìm hiểu Đảng CS Việt Nam
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 50 2019-12-11 11:21:33 Lịch công tác đơn vị tuần 50 từ ngày 9/12 đến ngày 15/12/2019
Số Lịch tuần 49 2019-12-03 10:21:14 Lịch công tác đơn vị tuần 49 từ ngày 02 - 08/12/2019
Số 242 -KH/TĐTN-VPTH 2019-12-03 10:12:49 Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2019
Số 232-KH/TĐTN-VPTH 2019-12-03 10:11:06 Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2019
Số Lịch tuần 47 2019-11-20 08:52:54 Lịch công tác tuần 47 từ ngày 18 đến ngày 24/11/2019

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>