khai báo y tế toàn dân
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 234 -TB/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-31 11:36:23 Thông báo số 234 -TB/TĐTN-ĐKTHTN về việc khen thưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020
Số 3 2020-07-10 11:22:02 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam
Số 3314 -CV/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 16:02:20 Thực hiện chế độ thông tin Báo cáo trong Chiến dịch TNTN hè năm 2020
Số 223-TB/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 15:56:40 Thông báo Biểu điểm xếp loại thi đua Chiến dịch TNTN hè năm 2020
Số 224-TB/TĐTN-ĐKTHTN 2020-07-03 15:51:39 Thông báo Phân công cán bộ dự, theo dõi hoạt động trong Chiến dịch TNTN hè năm 2020

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>