Tìm hiểu Đảng CS Việt Nam
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Số 222-KH/TĐTN-BTG 2020-01-09 11:27:29 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) Chủ đề: "Tuổi trẻ Hải Phòng sắt son niềm tin với Đảng"
Số Số 257-KH/TĐTN-BTG 2020-01-02 14:35:46 Thể lệ Cuộc thi "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"
Số Số 257-KH/TĐTN-BTG 2019-12-31 07:35:45 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
Số Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11 2019-12-15 09:16:15 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11
Số Lịch tuần 50 2019-12-11 11:21:33 Lịch công tác đơn vị tuần 50 từ ngày 9/12 đến ngày 15/12/2019

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>