Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7 2019-07-17 11:02:21 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7
Số Lịch tuần 29 2019-07-16 17:29:52 Lịch công tác đơn vị tuần 29 từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2019
Số Lịch tuần 27 2019-07-03 10:55:34 Lịch công tác đơn vị tuần 27 từ ngày 1/7 đến ngày 7/7/2019
Số Lịch tuần 26 2019-06-25 18:10:21 Lịch công tác đơn vị tuần 26 từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2019
Số Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2019 2019-06-18 09:06:50 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2019

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>