Bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Số 346-KH/TĐTN-BTG 2020-12-31 09:38:36 Kế hoạch số 346 về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Số 470-BC/TĐTN-VP 2020-11-26 08:06:55 Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020
Số Số 339-KH/TĐTN-BTG 2020-11-19 17:37:22 Kế hoạch Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
Số De thi TN voi VHGT 2020-11-11 14:30:02 Đề thi Cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020
Số 247-TB/TĐTN-BTC 2020-09-25 14:33:01 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2020

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>