Thành Đoàn Hải Phòng
Khoảnh khắc tình nguyện
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 33/2018 2018-08-14 16:49:49 Lịch công tác đơn vị tuần 33 từ ngày 13/8 đến 19/8/2018
Số 16 2018-08-14 11:15:51 Luật Lâm nghiệp năm 201
Số 92-KH/TĐTN-BTG 2018-08-13 13:51:57 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
Số 90 - KH/TĐTN-VP 2018-08-08 14:05:54 Kế hoạch Công tác tháng 8 năm 2018
Số Lịch tuần 32 /2018 2018-08-08 14:01:24 Lịch công tác tuần 32 từ ngày 06/8 đến ngày 12/8/2018

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>