khai báo y tế toàn dân
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số BC số 339/BC-TĐTN 2020-03-17 09:04:39 Báo cáo tuần 02 Tháng Thanh niên năm 2020
Số Số 275-KH/TĐTN-BTG 2020-03-13 17:10:30 Kế hoạch: Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên
Số Đề Cương Tuyên truyền 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2020-03-11 09:12:07 Đề Cương Tuyên truyền 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số 90-HD/BTG-TĐTN 2020-03-09 16:18:15 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Số 270 - KH/TĐTN-BTG 2020-03-09 15:29:36 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2020

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>