Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng năm 2020

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

khai báo y tế toàn dân
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Số 346-KH/TĐTN-BTG 2020-12-31 09:38:36 Kế hoạch số 346 về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Số 470-BC/TĐTN-VP 2020-11-26 08:06:55 Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020
Số Số 339-KH/TĐTN-BTG 2020-11-19 17:37:22 Kế hoạch Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
Số De thi TN voi VHGT 2020-11-11 14:30:02 Đề thi Cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020
Số 247-TB/TĐTN-BTC 2020-09-25 14:33:01 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2020

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>