Khoảnh khắc tình nguyện
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 38/2018 2018-09-18 18:15:54 Lịch công tác đơn vị tuần 38 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018
Số Danh sách dự thi Chung khảo Khối S 2018-09-14 11:00:59 Danh sách các thí sinh tham dự Chung khảo phần thi sản phẩm sáng tạo (Khối S)
Số Đề thi Tin học 2018-09-13 10:00:47 Đề thi Hội thi Tin học Khối cán bộ công chức viên chức trẻ thành phố năm 2016 và năm 2017
Số Lịch tuần 37/2018 2018-09-12 07:49:42 Lịch đơn vị tuần 37 từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018
Số 96-KH/TĐTN-VPTH 2018-09-06 07:49:10 Kế hoạch công tác tháng 9/2018

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>