Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 33 2019-08-14 08:36:37 Lịch công tác đơn vị tuần 33 từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2019
Số Số 65-HD/TĐTN-BTG 2019-08-01 16:45:49 Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số Lịch tuần 31 2019-07-30 07:53:12 Lịch công tác đơn vị tuần 31 từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019
Số Lịch tuần 30 2019-07-26 14:28:55 Lịch công tác đơn vị tuần 30 từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2019
Số Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7 2019-07-17 11:02:21 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>