Đoàn viên thanh niên thành phố thực hiện dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” trong Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn II của Thủ tướng Chính phủ

Đoàn viên thanh niên thành phố thực hiện dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” trong Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn II của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ngay sau đó, ngày 18/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”; với mục đích: Xây dựng “Hệ tri thức Việt số hóa” thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực; Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia; Khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê khoa học - công nghệ, khát vọng sáng tạo, cống hiến của mọi người, mọi doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ; Từng bước góp phần phát triển ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam.

Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 03/2019 2019-01-17 17:38:21 Lịch công tác đơn vị Tuần 03/2019 từ ngày 14/01 đến ngày 20/01/2019
Số Lịch tuần 02/2019 2019-01-07 16:47:59 Lịch công tác đơn vị tuần 02 từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2019
Số Lịch tuần 52/2018 2018-12-26 08:02:59 Lịch công tác đơn vị tuần 52 từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2018
Số Lịch tuần 51/2018 2018-12-17 16:43:33 Lịch công tác đơn vị tuần 51 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018
Số Số 401HD/UBH 2018-12-17 12:18:30 Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>