Bác Hồ và những lời dạy với người thầy thuốc

Bác Hồ và những lời dạy với người thầy thuốc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến ngành Y, đến người thầy thuốc. Bởi ngành Y nói chung, thầy thuốc nói riêng có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và trị bệnh cứu người. Những tư tưởng, lời dạy của Người về y đức của người thầy thuốc được thể hiện thông qua những bài nói, bài viết và thư gửi các hội nghị y tế toàn quốc đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

chủ đề năm 2020
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 89-HD/TĐTN-BTC 2020-02-25 09:56:39 Hướng dẫn về việc sắp xếp tổ chức Đoàn ở các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố
Số 88-HD/TĐTN-BTC 2020-02-24 10:12:49 Hướng dẫn tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2020
Số Số 261-KH/TĐTN-BTG 2020-02-18 09:20:10 Kế hoạch Theo dõi, nắm tình hình đoàn viên thanh niên đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của đoàn viên thanh niên đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Số Đề cương Cuộc thi 2020-02-04 10:37:25 Đề cương Cuộc thi "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng"
Số Số 222-KH/TĐTN-BTG 2020-01-09 11:27:29 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) Chủ đề: "Tuổi trẻ Hải Phòng sắt son niềm tin với Đảng"

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>