Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020
Lịch công tác
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số Lịch tuần 41 2019-10-10 15:27:48 Lịch tuần 41 từ ngày 07/10 đến 13/10/2019
Số Lịch tuần 40 2019-10-02 09:02:38 Lịch công tác đơn vị tuần 40 từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019
Số Lịch tuần 39 2019-09-24 14:13:35 Lịch công tác đơn vị tuần 39 từ 23/9 đến ngày 29/9/2019
Số Lịch tuần 38 2019-09-17 15:38:18 Lịch công tác đơn vị tuần 38 từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019
Số 221-KH/TĐTN-VPTH 2019-09-12 17:18:52 Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2019

VĂN BẢN CƠ SỞ

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 01 BC/ĐTN 2014-09-26 01:28:48 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm học 2013 - 2014

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>