Ra quân đội tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lưu động và triển khai mô hình

Ra quân đội tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lưu động và triển khai mô hình "Khu dân cư hạn chế rác thải nhựa"

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Ra quân đội tuyên truyền phòng chống Covid-19 lưu động và triển khai mô hình "Khu dân cư hạn chế rác thải nhựa"

Xung kích tình nguyện

Ra quân đội tuyên truyền phòng chống Covid-19 lưu động và triển khai mô hình

Ra quân đội tuyên truyền phòng chống Covid-19 lưu động và triển khai mô hình "Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa"

Ra quân đội tuyên truyền phòng chống Covid-19 lưu động và triển khai mô hình "Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa"

Xung kích tình nguyện

Đoàn Khối các cơ quan thành phố tổ chức khởi động Tháng Thanh niên 2021

Đoàn Khối các cơ quan thành phố tổ chức khởi động Tháng Thanh niên 2021

Ngày 02/3/2021, Đoàn Khối các cơ quan thành phố phối hợp tổ chức Khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 gắn với thăm, tặng quà một số lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Xung kích tình nguyện

Thong ke