Đoàn trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” vào 10 năm học 2021-2022

Đoàn trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” vào 10 năm học 2021-2022

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã bước sang năm thứ 20, đánh dấu một chặng đường với nhiều sự thay đổi, chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và toàn xã hội với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang lại giá trị nhân văn cao đẹp.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Thong ke