TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020

10 06 2021

in trang

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Sáng ngày 22/01/2021, Ban Thường vụ Quận đoàn Dương Kinh tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, Công bố quyết định thành lập CLB sáng tạo trẻ quận Dương Kinh".

Theo đó, Luật Thanh niên năm 2020 sửa đổi gồm 7 chương, 41 điều, Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, qua đó giúp ĐVTN nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, góp phần phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Quận đoàn công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ quận Dương Kinh năm 2021.

 

Admin

Thong ke