Xung kích sáng tạo, hiệu quả trong công tác phục vụ nhân dân

Xung kích sáng tạo, hiệu quả trong công tác phục vụ nhân dân

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, Đoàn quận chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động, phần viêc cụ thể nhằm khuyến khích đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức sáng tạo trong công tác phục vụ nhân dân như: tiến hành giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm “nhanh, hiệu quả, hài lòng”, đăng kí giải quyết thủ tục vào buổi sáng ngày thứ 7 theo phong trào Ngày thứ bảy tình nguyện, tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân.

Quận đoàn Đồ Sơn

Thong ke