TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO TTN NĂM HỌC 2020 - 2021

10 06 2021

in trang

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Dương Kinh năm học 2020-2021, nhằm giáo dục, định hướng  tư tưởng, chính trị cho đoàn viên thanh thiếu nhi trong việc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đoàn - Hội đồng Đội quận chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Đội trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay với nhiều hình thức như: tổ chức Hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, sinh hoạt Chi đoàn, hay lồng vào các hoạt động trải nghiệm thực tế,... thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.

* Tiêu biểu Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" cho cán bộ chủ chốt các Chi đoàn.

Qua hội nghị đoàn viên thanh niên nắm bắt thêm thông tin về chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những vấn đề nóng tại Biển Đông, trách nhiệm của học sinh, Đoàn viên thanh niên trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

* Liên đội Trường Tiểu học Hải Thành tổ chức cho học sinh dâng hương, tham quan, trải nghiệm tại Bến tàu Không số, phường Vạn Hương quận Đồ Sơn.

Admin

Thong ke