Chương trình kiểm tra sức khỏe định kì và tuyên truyền, xét nghiệm Covid cho thanh niên công nhân hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

08 06 2021

in trang

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, sáng ngày 27/5/2021, Đoàn Công ty TNHH Lear Việt Nam tham mưu lãnh đạo công ty tổ chức chương trình kiểm tra sức khỏe định kì và tuyên truyền, xét nghiệm Covid cho 100 thanh niên công nhân công ty.

Một số hình ảnh hoạt động:

Admin

Thong ke