"Ngày Chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính"

07 06 2021

in trang

Ngày 05/6/2021 thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, Đoàn thanh niên khối các chi đoàn cơ quan trong toàn huyện tổ chức ra quân "Ngày Chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính". Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trẻ trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh:

 

 

Admin

Thong ke