Hội Sinh viên thành phố tổ chức Hội nghị thông tin về công tác đối ngoại và tập huấn lễ tân ngoại giao cho đoàn viên thanh niên

04 11 2022

in trang

Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2021, Hội Sinh viên thành phố chỉ đạo Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đăng cai tổ chức Hội nghị thông tin về công tác đối ngoại và tập huấn lễ tân ngoại giao cho đoàn viên thanh niên thành phố Hải Phòng

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Trường Sơn - Bí thư Đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Quản lý và Công nghệ đã cung cấp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên thành phố những thông tin cơ bản về công tác đối ngoại của nước ta trong năm 2021.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng cũng tập huấn kiến thức, kỹ năng lễ tân ngoại giao cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội.

Hội nghị thực sự là một cơ hội bổ ích để cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội của thành phố được tiếp cận, giao lưu và học hỏi những kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế và lễ tân ngoại giao, những vấn đề vốn rất hữu ích và cần kíp mà mỗi thanh niên cần trang bị đầy đủ để sẵn sàng tham gia vào quá trình hội nhập, mở của của đất nước và thành phố.

 

Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng

Thong ke