Cán bộ Đoàn chuyên trách thành phố tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12 01 2023

in trang

Cán bộ Cơ quan Thành đoàn tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Thực hiện Quy định số về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn, chiều ngày 05/01/2023, toàn thể cán bộ Đoàn chuyên trách thành phố đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp.

Tại Hội nghị, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp thành phố được học tập, quán triệt 04 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt, giúp các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách thành phố nắm vững những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Tổ chức

Thong ke