Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn, nhiệm kỳ 2022-2025

31 08 2022

in trang

Đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường Thành đoàn với 05 đại biểu của Đại hội đã tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

Thực hiện Quy định Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Công văn số 1308 - CV/BTCTU, ngày 09/3/2022 của ban tổ chức Thành ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Công văn số 367-CV/ĐUK ngày 18/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch công tác năm của Đảng ủy cơ quan Thành đoàn; Công văn số 105-CV/ĐU ngày 21/3/2022 của Đảng ủy cơ quan Thành đoàn về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Được sự đồng ý của Đảng uỷ cơ quan Thành đoàn, Đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường Thành đoàn với 05 đại biểu của Đại hội đã tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2022, công tác Đảng của chi bộ Ban Tuyên giáo nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ cơ quan Thành đoàn. Tập thể đảng viên trong chi bộ đoàn kết, nhất trí; phát huy tinh thần dân chủ, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, nỗ lực trong công tác, tích cực tham mưu, đề xuất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đại hội đã quyết định "Đề cao dân chủ, phát huy tính chủ động, tính xây dựng, tính chiến đấu, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách dân chủ, khoa học, có trình độ, kiến thức sâu rộng, có năng lực tư duy và kinh nghiệm thực tiễn, gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" làm Phương hướng chung cho Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2022-2025 . Quyết định mục tiêu: Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị và tổ chức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, chất lượng tham mưu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cùng 5 chỉ tiêu cơ bản phù hợp với Chi bộ.

Đại hội đã bầu ra Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2022-2025 là đồng chí Nguyễn Văn Hiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra./.

Thường trực Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn chụp ảnh cùng tập thể Chi bộ Ban Tuyên giáo

 

Ban Tuyên giáo Thành đoàn

Thong ke