Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc mừng Đoàn thanh niên thành phố nhân dịp Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>