tổng kết 05 năm thực hiện NQLT số 03/2010/NQLT/BCA-TWĐ giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về phối hợp hành động, phòng chống má tuý trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>