Hội nghị tập huấn cán bộ Hội Sinh viên chủ chốt khu vực miền Bắc năm học 2016- 2017 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>