Chương trình cắt tóc miễn phí, tặng học bổng cho học sinh là con em các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>