Lễ biểu dương giáo viên, học sinh – Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi năm học 2016 – 2017, Khai mạc hè năm 2017. - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>