Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội đồng Đội trung ương - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>