Lễ khai mạc Giải Thể thao sinh viên Việt Nam khu vực Hải Phòng lần thứ Nhất, năm học 2017 – 2018 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>