Lễ công bố Quyết định thành lập Đoàn cơ sở Công ty TNHH Lear Việt Nam và chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2018” - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>