Thường trực Thành đoàn tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>