Chương trình biểu dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và trao giải Cuộc thi viết “Những câu chuyện đẹp tuổi 18” năm học 2017 – 2018 - Thành Đoàn Hải Phòng

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

?>